draminkahki

تاریخ: سه شنبه 28 شهریور 1396 ساعت: 03:10 بازدید: 242 نویسنده: v

جراحی بینی شبیه یک عکس

مخاطبانی که هدف آنها جراحی زیبایی بینی می باشد،گاهی اوقات تاکید بر این دارند که نتیجه نهایی آنها جراحی بینی شبیه یک عکس باشد. احتمال اینکه استخوان بندی و آناتومی بینی در این افراد کاملاً متفاوت باشد، وجود دارد.

افرادی که تصمیم دارند تحت جراحی بینی شبیه عکس قرار بگیرند،ممکن است به لحاظ نوع  ساختمان بینی ( به دو گروه استخوانی و گوشتی تقسیم می شوند.) دارایبینی گوشتی باشند. در حالی که عکس منتخب وی، یک بینی استخوانی را به ما نشان می دهد.

جراحی بینی شبیه یک عکس

بینی عضوی است که در مرکز صورت قرار دارد. همچنین تاثیر بسیار زیادی در زیبایی فرد می گذارد. هم خوانی فرم بینی با سایر اجزای صورت از جمله ملزوماتی است که جهت افزایش زیبایی صورت، می بایست رعایت شود و مورد توجه ویژه قرار گیرد.

منبع: https://dr-aminkhaki.ir/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/


جراحی-بینی-شبیه-یک-عکس جراحی-بینی-شبیه-یک-عکس جراحی-بینی-شبیه-یک-عکس جراحی-بینی-شبیه-یک-عکس جراحی-بینی-شبیه-یک-عکس امتیاز : 296 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

سه شنبه 28 شهریور 1396

مطالب محبوب

سه شنبه 28 شهریور 1396

صفحات مطالب

1|